Struktura organizacyjna - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Wydawca treści

 • Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL w terminie: od dnia 1 października 2019 roku  do dnia 11 października 2019 roku na jedno stanowisko pracy   W ramach zawartej umowy o refundację...

 • Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (V)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu opolskiego, do składania     Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w ramach V naboru w terminie od dnia 01.10.2019r. do...

 • Nabór na realizację bonów na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że ogłasza nabór na realizację bonów na zasiedlenie dla 4 osób bezrobotnych do 30 roku życia od dnia 25.09.2019r. do wyczerpania środków w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (IV)", współfinansowanego ze...

 • Komunikat dotyczący bonów szkoleniowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nie posiada już środków finansowych na realizację bonów szkoleniowych dla osób do 30 roku życia. W związku z tym z dniem 9 września 2019 roku przyjmowanie wniosków zostaje wstrzymane. W momencie otrzymania dodatkowych środków finansowych na ten cel, nabór wniosków zostanie...

 • Komunikat w sprawie realizacji programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” - pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II"  jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województw...

 • Nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tutejszym urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania Wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności...

 • Bezzwrotna dotacja na własną działalność dla osoby niepełnosprawnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tutejszym urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania Wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności...

 • Wyniki naboru wniosków na staż z 4 września 2019

  Lista wniosków o zorganizowanie stażu zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z podziałem na poszczególne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. ...

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Opole Lubelskie dn.14.05.2019r.   OR. 1160.2.2019   POWIATOWY URZĄD  PRACY  W  OPOLU  LUBELSKIM ul. Stary Rynek nr 14-16   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   DORADCA  ZAWODOWY w Centrum Aktywizacji Zawodowej   I. Wymagania niezbędne :   a) posiada wykształcenie wyższe : ...

 • Komunikat dotyczący staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że został wyczerpany limit środków na realizację staży i z dniem 02.09.2019r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków. W momencie otrzymania przez urząd dodatkowych środków na organizację staży nabór zostanie ponownie ogłoszony ...

 • Nabór wniosków o organizację stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu od 26 sierpnia 2019r. do wyczerpania dostępnego limitu środków   Na staż kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie.   W ramach naboru realizowane będą 6 miesięczne staże.   Preferowane będą wnioski...

 • Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:   od dnia 12 sierpnia do dnia 23 sierpnia 2019 r.   Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji. Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego...

 • Komunikat dotyczący staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że został wyczerpany limit środków na realizację staży i z dniem 09.08.2019r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków.   W momencie otrzymania przez urząd dodatkowych środków na organizację staży nabór zostanie ponownie ogłoszony ...

 • Komunikat dotyczący bonów na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nie posiada już środków finansowych na realizację bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia. W związku z tym z dniem 7 sierpnia 2019 roku przyjmowanie wniosków zostaje wstrzymane. W przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych na stronie internetowej urzędu...

 • Nabór wniosków o organizację stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach Programu Regionalnego „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim II" dla 3 osób   od 05 sierpnia 2019r. do wyczerpania dostępnego limitu środków   Na staż kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane...

 • Złap POWER na kwalifikacje!

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza osoby bezrobotne lub mogące uzyskać ten status, które nie ukończyły 30 roku życia na szkolenia grupowe: 1. „Eksploatacja urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych do 1 kV" 2. „Kelner z egzaminem czeladniczym, z modułami: barista i barman" 3. „Obsługa komputera w...

 • Urząd Pracy na Facebooku

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza na oficjalną stronę na Facebooku

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu opolskiego, do składania Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w ramach IV naboru w terminie od dnia 29.07.2019r. do...

 • Wyniki naboru wniosków na staż z 23 lipca 2019

  Lista wniosków o zorganizowanie stażu zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z podziałem na poszczególne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. ...

 • Nabór wniosków o organizację stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pozakonkursowego : „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (V)" , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

 • Nabór wniosków o organizację stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pozakonkursowego : „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (V)" , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

 • Komunikat Administratora Merytorycznego Instytucji Zarządzającej PO WER

  Komunikat Administratora Merytorycznego Instytucji Zarządzającej PO WER, Wydziału Zarządzania Finansowego Departamentu EFS Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju skierowany do: - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy uzyskali refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, oraz -  osób...

 • Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (V)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

 • Baza informacji o zawodach

  W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować...

Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron

Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę