Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. realizuje dwa Programy regionalne :   „DROGI-MOSTY-RZEKI VI" Program jest skierowany do osób bezrobotnych, które mogą być zatrudnione w samorządach gmin powiatu opolskiego w ramach robót publicznych . Program zakłada aktywizację...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o realizacji projektu pt.: „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (VII)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9:...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (VI)" w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 1.1Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę