Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  •   Filmy instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. realizuje dwa programy regionalne: „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" II W Programie weźmie udział 3 osoby długotrwale bezrobotne.   Główne założenie Programu: aktywizacja zawodowa osób długotrwale...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o realizacji projektu niekonkurencyjnego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pluspt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie opolskim (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego...

      Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. realizuje dwa Programy regionalne:   „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" W Programie weźmie udział: 6 osób długotrwale bezrobotnych.   Główne założenia Programu : aktywizacja zawodowa osób długotrwale...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę