Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
KOMUNIKAT: Podania wniesione na adres poczty elektronicznej pozostaną bez rozpoznania

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 5 października 2021 roku, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione do naszej instytucji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w myśl art. 63 § 1 pozostawiane są bez rozpoznania. W przypadku pozostawienia pisma bez rozpoznania, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim powiadomi osobę wnoszącą w ten sposób pismo o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem, tak aby mogła ją skutecznie prowadzić.
Dokumenty w sprawach kierowanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim powinny być wnoszone na jeden z poniższych sposobów:
  • za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl ,
  • za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl ,
  • na piśmie (korespondencyjnie) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie,
  • na piśmie - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie.
Wyświetlanie 11 - 20 z 412 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. realizuje dwa Programy regionalne :   „DROGI-MOSTY-RZEKI VI" Program jest skierowany do osób bezrobotnych, które mogą być zatrudnione w samorządach gmin powiatu opolskiego w ramach robót publicznych . Program zakłada aktywizację...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o realizacji projektu pt.: „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (VII)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9:...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (VI)" w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 1.1Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec czerwca 2022 r.

stopa bezrobocia

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę