Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Dane kontaktowe

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

ul. Stary Rynek 14-16
24-300 Opole Lubelskie

e-mail: luop@praca.gov.pl

Wykaz telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
Nr pokoju   Nr telefonu
7 Dyrektor 81 827 73 50
7 Zastępca Dyrektora
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
81 827 73 50
7 Sekretariat 81 827 73 50
  Fax 81 827 73 51
11 Główny Księgowy
Dział Finansowy
81 827 73 54
2 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
Refundacja składki KRUS
81 827 72 97
1 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przyznawanie świadczeń
Ubezpieczenia osób bezrobotnych
Stypendia z tyt. kontynuowania nauki
Dodatki aktywizacyjne
81 827 73 55
6 Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pośrednictwo pracy dla pracodawców
81 827 73 56
81 827 73 57
5 Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 81 827 72 95
14 Doradca zawodowy 81 827 72 91
5a Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Szkolenia zawodowe
Bony na zasiedlenie
Bony szkoleniowe
Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
81 827 73 58
6a Staże
Bony stażowe
81 827 73 56
13 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
Prace społecznie użyteczne
Refundacja kosztów składek za bezrobotnych do 30. r.ż.
Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 r.ż.
Grant na telepracę
81 827 72 90
81 827 59 72
13 Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
81 827 73 59
3 Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców 81 827 72 94
12 Programy i projekty 81 827 72 93
10 Kierownik Działu Organizacyjnego
Informatyk
81 827 72 92
Wykaz telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim Oddział w Poniatowej
Nr pokoju   Nr telefonu
4 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Wypłaty
Odwołania
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
81 828 83 97
1 Pośrednictwo pracy 81 828 83 95
2 Doradca zawodowy 81 828 83 91
  Fax 81 828 83 93

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę