Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Dane kontaktowe

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

ul. Stary Rynek 14-16
24-300 Opole Lubelskie

e-mail: luop@praca.gov.pl

Wykaz telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim

L.p. Nr pokoju   Nr telefonu
1 7 Sekretariat 81 827 73 50
2   Fax 81 827 73 51
3 1 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
przyznawanie świadczeń,
ubezpieczenia osób bezrobotnych,
stypendia z tyt. kontynuowania nauki,
dodatki aktywizacyjne
81 827 73 55
4 13 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
prace interwencyjne,
roboty publiczne,
prace społecznie użyteczne
Refundacja kosztów składek za bezrobotnych do 30. r.ż.
Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 r.ż.
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
Grant na telepracę
81 827 72 90
81 827 59 72
5 13 Zatrudnianie cudzoziemców 81 827 73 59
6 3 Ewidencja oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców 81 827 72 94
7
5
 
Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 81 827 72 95
8 5a Doradca zawodowy, Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 81 827 73 58
9 6 Pośrednictwo pracy dla pracodawców 81 827 73 56
81 827 73 57
10 6a Staże
Bony stażowe
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
81 827 73 56
11 10 Kierownik Działu Organizacyjnego
Informatyk
81 827 72 92
12 11 Dział Finansowy
Główny Księgowy
81 827 73 54
13 2 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
refundacja składki KRUS
81 827 72 97
14 12 Programy i projekty 81 827 72 93
 

Wykaz telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim oddział w Poniatowej

L.p. Nr pokoju   Nr telefonu
1 1 Pośrednictwo pracy 81 828 83 95
2   Fax 81 828 83 93
3 2 Doradca zawodowy 81 828 83 91
4 4 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pośrednictwo pracy 81 828 83 97
5 5 Wypłaty,
rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
odwołania,
zwroty
81 828 83 98

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę