Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Dane kontaktowe

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

ul. Stary Rynek 14-16
24-300 Opole Lubelskie

e-mail: luop@praca.gov.pl

Wykaz telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
Nr pokoju   Nr telefonu
7 Dyrektor 81 827 73 50
7 Zastępca Dyrektora 81 827 73 50
7 Sekretariat 81 827 73 50
  Fax 81 827 73 51
11 Główny Księgowy
Dział Finansowy
81 827 73 54
2 Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
Refundacja składki KRUS
81 827 72 97
1 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przyznawanie świadczeń
Ubezpieczenia osób bezrobotnych
Stypendia z tyt. kontynuowania nauki
Dodatki aktywizacyjne
81 827 73 55
6 Pośrednictwo pracy dla pracodawców 81 827 73 56
81 827 73 57
5 Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 81 827 72 95
14 Doradca zawodowy 81 827 72 91
5a Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Szkolenia zawodowe
Bony szkoleniowe
Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
81 827 73 58
6a Staże
Bony stażowe
81 827 73 56
13 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+
Prace społecznie użyteczne
Grant na telepracę
Bony na zasiedlenie
81 827 72 90
 
3 Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Informacja Starosty
81 827 72 94
12 Programy i projekty 81 827 73 59
10 Kierownik Działu Organizacyjnego
Informatyk
81 827 72 92
Wykaz telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim Oddział w Poniatowej
Nr pokoju   Nr telefonu
5 Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Wypłaty
Odwołania
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
81 828 83 98
1 Pośrednictwo pracy 81 828 83 95
2 Doradca zawodowy 81 828 83 91
  Fax 81 828 83 93

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę