Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
KOMUNIKAT: Podania wniesione na adres poczty elektronicznej pozostaną bez rozpoznania

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 5 października 2021 roku, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione do naszej instytucji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w myśl art. 63 § 1 pozostawiane są bez rozpoznania. W przypadku pozostawienia pisma bez rozpoznania, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim powiadomi osobę wnoszącą w ten sposób pismo o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem, tak aby mogła ją skutecznie prowadzić.
Dokumenty w sprawach kierowanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim powinny być wnoszone na jeden z poniższych sposobów:
  • za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl ,
  • za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl ,
  • na piśmie (korespondencyjnie) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie,
  • na piśmie - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie.
Wyświetlanie 1 - 10 z 498 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. realizuje dwa programy regionalne: „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" II W Programie weźmie udział 3 osoby długotrwale bezrobotne.   Główne założenie Programu: aktywizacja zawodowa osób długotrwale...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o realizacji projektu niekonkurencyjnego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pluspt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie opolskim (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego...

      Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. realizuje dwa Programy regionalne:   „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" W Programie weźmie udział: 6 osób długotrwale bezrobotnych.   Główne założenia Programu : aktywizacja zawodowa osób długotrwale...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę