Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w związku z wprowadzonymi dodatkowymi obostrzeniami na terenie kraju oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęca do załatwiania wszelkich spraw drogą telefoniczną, pocztową, pocztą elektroniczną oraz skrzynką podawczą e-PUAP i portal praca.gov.pl.
Dotychczasowe godziny obsługi interesantów pozostają bez zmian i odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-14.30.
Zaplanowane indywidualne wizyty osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się w wyznaczonych terminach, dopuszczalna jest forma kontaktu drogą telefoniczną i elektroniczną.
Obsługa klienta przez pracowników urzędu w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu jest możliwa po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.
Dla zachowania ochrony przed COVID-19 osoby zgłaszające się do PUP powinny posiadać maseczki zasłaniające usta i nos.
Wyznaczonym miejscem do pozostawienia dokumentów są urny umieszczone przy wejściu do budynku urzędu.
Druki dostępne są na stronie internetowej pupopolelubelskie.pl w zakładce dokumenty do pobrania.
 
Wyświetlanie 1 - 10 z 306 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. realizuje dwa Programy Regionalne :   „DROGI-MOSTY-RZEKI V" Program jest skierowany do osób bezrobotnych, które mogą być zatrudnione w samorządach gmin powiatu opolskiego w ramach robót publicznych . Program zakłada aktywizację...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (VI)" w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ; Działanie 1.1Wsparcie osób młodych...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. realizuje pozakonkursowy projekt: „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (VI)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (V)". Oś priorytetowa I- Rynek pracy otwarty dla wszystkich;...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę