Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Zawartość stron

Bon zatrudnieniowy stanowi formę limitowaną, która jest realizowana w zależności od posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim środków finansowych z Funduszu Pracy.

Załączniki
Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon zatrudnieniowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę