Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 9.2. Aktywizacja zawodowa- projekty PUP   Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w 2017 roku realizuje pozakonkursowy projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (III)" , współfinansowany ze środków...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim realizuje projekt pn.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 01-01-2017 DO 31-07-2018   ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę