Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 9.2. Aktywizacja zawodowa- projekty PUP   Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w 2017 roku realizuje pozakonkursowy projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (III)" , współfinansowany ze środków...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę