Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (VI)"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę