Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pozakonkursowego: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (V)"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę