Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Nagłówek

Aktualności

Wyniki naboru wniosków na staż z 16 października 2018

Lista wniosków o zorganizowanie stażu zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z podziałem na poszczególne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza pracodawców z powiatu opolskiego* do składania Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w terminie od dnia 10.10.2018r. do dnia 24.10.2018r. Urząd pracy dysponuje środkami z rezerwy KFS w wysokości 50 000,00 zł ZGODNIE Z...

Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu   od 27 września 2018r. do 02 października 2018r.   W ramach naboru realizowane będą staże 6 miesięczne   Preferowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu . ...

Wstrzymanie naboru wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że został wyczerpany limit środków na realizację staży i z dniem 20.09.2018r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków składanych przez pracodawców.

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:   od dnia 10 września 2018 roku  do dnia 21 września 2018 roku   Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać...

Wyniki naboru wniosków na staż z 7 września 2018

Lista wniosków o zorganizowanie stażu zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z podziałem na poszczególne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:   od dnia 4 września 2018 roku  do dnia 14 września 2018 roku.   Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych   od dnia 27 czerwca 2018r. do wyczerpania dostępnego limitu środków   Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.   Wnioski należy składać w sekretariacie...

Wyniki naboru wniosków na staż z 31 sierpnia 2018

Lista wniosków o zorganizowanie stażu zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z podziałem na poszczególne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. ...

Wyniki naboru wniosków na staż z 7 sierpnia 2018

Lista wniosków o zorganizowanie stażu zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z podziałem na poszczególne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 103 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę