Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Na Lata 2014-2020 Działanie 9.2. Aktywizacja zawodowa- projekty PUP   Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w 2018 roku realizuje pozakonkursowy projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (IV)" , współfinansowany ze środków...

                 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim realizuje projekt pn.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (III)" w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę