Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Na Lata 2014-2020 Działanie 9.2. Aktywizacja zawodowa- projekty PUP   Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w 2018 roku realizuje pozakonkursowy projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (IV)" , współfinansowany ze środków...

                 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim realizuje projekt pn.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę