Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (IV)".   Oś priorytetowa I- Osoby młode na rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w 2019 roku realizuje pozakonkursowy projekt: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (V) , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Oś priorytetowa: 9 Rynek...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę