Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (IV)".   Oś priorytetowa I- Osoby młode na rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w 2019 roku realizuje pozakonkursowy projekt: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (V) , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Oś priorytetowa: 9 Rynek...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę